Podejmujemy działania, które mają na celu skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz zapewnienie im profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jak działamy


W przypadku Klientów biznesowych świadczymy pomoc zarówno w zakresie porad prawnych ad hoc, jak też kompleksowego prowadzenia spraw i stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Zasady współpracy określane są w sposób indywidualny, w oparciu m.in. o rodzaj, specyfikę i stopień skomplikowania danej sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Honorarium może być rozliczone w wariancie:

 • Stałego miesięcznego ryczałtu – rozwiązanie rekomendowane przy współpracy długofalowej. Wspólnie z przedsiębiorcą ustalamy optymalny czas pracy przeznaczony na obsługę bieżących spraw firmy. Rozliczenie następuje w oparciu o dedykowaną, preferencyjną stawkę godzinową.
 • Godzinowym – rozwiązanie rekomendowane przy współpracy doraźnej. Honorarium określane jest na podstawie ustalonych stawek godzinowych i rzeczywistych, poniesionych nakładów pracy.
 • Budżetowym – rozwiązanie rekomendowane przy współpracy projektowej, w tym w obszarze strategicznych zagadnień gospodarczych i prawnych. Budżet projektu ustalany jest w oparciu o zakres działań i prognozowane nakłady pracy poszczególnych pracowników kancelarii.

 

Nasi Klienci zawsze otrzymują rzetelną wycenę obsługi prawnej wraz z przejrzystym harmonogramem kosztów i czynności wykonywanych przez kancelarię. W zależności od potrzeb świadczymy pomoc w siedzibie kancelarii lub miejscu wskazanym przez Klienta, a także w trybie zdalnym – telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Nasze specjalizacje

Windykacja wierzytelności

Twoi kontrahenci nie chcą uregulować zaległych należności? Niezapłacone faktury to problem, z którym boryka się wielu przedsiębiorców! Pomożemy Twojej firmie odzyskać należne jej pieniądze: przeprowadzimy przedsądową próbę odzyskania należności, a także sporządzimy pozew i przeprowadzimy Cię przez meandry postępowania egzekucyjnego. Wspieramy przedsiębiorców m.in. w następujących obszarach związanych z windykacją należności:

 

 • Procedury przedsądowe dochodzenia roszczeń (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty)
 • Sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 • Zaskarżanie nakazów zapłaty
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • Zabezpieczanie wierzytelności
 • Roszczenia związane z opcjami put lub call
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikami
 • Ugody sądowe i pozasądowe
 • Elektroniczne postępowania upominawcze
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych obligacji

 

Sprawy rejestrowe

Zakładasz firmę i zastanawiasz się, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najbardziej optymalna? Chcesz zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym? Zmieniłeś zarząd, umowę spółki, siedzibę, doszedł nowy członek rady nadzorczej, zmienili się wspólnicy lub chcesz sprzedać swoje udziały? Pamiętaj, że naturalną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej są ciągłe zmiany wymagające rejestracji w KRS. Zgłoś się do naszej Kancelarii. Świadczymy kompleksowe wsparcie dla firm m.in. w kwestiach takich jak:

 

 • Formalności związane z założeniem i przekształceniem spółki
 • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego związane ze zmianami w spółkach (zmiana kapitału spółki, zmiana umowy, statutu, zmiany osobowe w składzie organów spółki)
 • Reprezentacja spółki w toku postępowania o dokonanie wpisu
 • Redagowanie i opiniowanie umów spółek
 • Sporządzanie dokumentacji w sprawach o kupno oraz sprzedaż udziałów i akcji
 • Wyłączenie wspólnika
 • Zaskarżanie uchwał wspólników
 • Rejestrowanie stowarzyszeń i fundacji

Umowy

Podpisałeś niekorzystną umowę i zastanawiasz się, jakie masz dalsze możliwości działania lub chcesz sporządzić taką, która skutecznie zabezpieczy Twoje interesy? Partner biznesowy prosi Cię o podpisanie dokumentów, których pewne punkty budzą Twoje wątpliwości? A może zawarłeś umowę i Twój kontrahent nie wywiązuje się z jej warunków? Skorzystaj z naszych porad prawnych i konsultacji, a pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Jesteśmy ekspertami w zakresie m.in.:

 

 • Tworzenia i analiz umów
 • Negocjowania warunków umów
 • Wprowadzania zabezpieczeń do umów
 • Analiz zasadności roszczeń 
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonanych umów
 • Skarg paulińskich

Zapraszamy do kontaktu

Twoja firma potrzebuje wsparcia prawnego w innym obszarze lub chcesz umówić się na spotkanie, aby omówić warunki współpracy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI