Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach wymagających nie tylko specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia, ale również wrażliwości, empatii, zaangażowania i determinacji.

Jak działamy

W przypadku Klientów indywidualnych świadczymy pomoc zarówno w formie porad prawnych, jak też kompleksowego prowadzenia spraw cywilnych i karnych. Zasady współpracy określane są w sposób indywidualny, w oparciu m.in. o rodzaj, specyfikę i stopień skomplikowania danej sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Honorarium może być rozliczone w wariancie:

 • Godzinowym – honorarium określane jest na podstawie ustalonych stawek godzinowych i rzeczywistych, poniesionych nakładów pracy.
 • Budżetowym – honorarium ustalane jest indywidualnie dla danego projektu, w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz prognozowany nakład pracy.
 • Ryczałtowym – honorarium ustalane jest indywidualnie dla danego projektu i podzielone na miesięczne opłaty zgodnie z zaplanowanym na dany okres harmonogramem działań.

 

W przypadku spraw wymagających dłuższej współpracy nasi Klienci zawsze otrzymują rzetelną wycenę obsługi prawnej wraz z przejrzystym harmonogramem kosztów i czynności wykonywanych przez kancelarię. W zależności od potrzeb świadczymy pomoc w siedzibie kancelarii lub miejscu wskazanym przez Klienta, a także w trybie zdalnym – telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Nasze specjalizacje

Rozwody

Nie wyobrażasz sobie dalszego życia z małżonkiem, a jednocześnie w Twojej głowie pojawiają się setki pytań, jak rozwiązać ten problem? Zastanawiasz się, czy lepszym wyjściem będzie rozwód czy separacja, a także czy orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego ma w Twoim przypadku sens? Nie wiesz, jakie konsekwencje rozwód będzie niósł dla Twoich dzieci? Chcesz wyeksmitować małżonka z mieszkania lub zawrzeć z nim porozumienie rodzicielskie, aby rozwód przebiegł bezboleśnie? A może z uwagi na rozkład pożycia pogorszył Ci się stan majątkowy i chcesz uzyskać alimenty od małżonka? Rozwód to sytuacja, która rodzi bardzo wiele pytań i wątpliwości! Nie wiesz, od czego zacząć? Zacznij od kontaktu z nami. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 

 • Przedsądową pomoc prawną
 • Tworzenie projektów porozumień rodzicielskich
 • Negocjacje w zakresie podziału majątku
 • Sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew oraz wszelkich pism procesowych w sprawie
 • Reprezentację przed sądami
 • Pomoc prawną w egzekucji prawomocnych wyroków
 • Uzyskiwanie alimentów na rzecz byłego małżonka
 • Pomoc w eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania

Kredyty frankowe

Spłacasz kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich, a szum informacyjny w mediach skutkuje tym, że nie wiesz, które rozwiązania prawne są dla Ciebie najkorzystniejsze? Jeżeli ciąży na Tobie kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, warto zgłosić się do naszej Kancelarii w celu wykonania analizy sprawy. Pozwoli to ocenić, czy warto w Twoim przypadku wszczynać postępowanie sądowe. Wspólnie zastanowimy się, czy możliwe jest unieważnienie umowy, czy może korzystniejsze będzie odfrankowienie kredytu i zwrot nadpłaconych rat. A może masz inwestycje w polisolokatach lub ktoś namówił Cię na produkt inwestycyjny, który okazał się być w rzeczywistości czymś zupełnie innym? W takim przypadku również zgłoś się do nas. Oferujemy pomoc w zakresie m.in.:

 

 • Analizy umowy kredytowej
 • Uzyskania potrzebnej dokumentacji od banku
 • Próby ugodowego zakończenia sporu z bankiem
 • Przedsądowego wezwania do zapłaty
 • Stwierdzenia nieważności umów 
 • Zwrotu nadpłaconych rat kredytu
 • Odfrankowienia kredytu
 • Pozwów z zakresu polisolokat

Odszkodowania

Brałeś udział w kolizji samochodowej lub zostałeś ranny podczas wypadku, a oferta odszkodowania, którą otrzymałeś od ubezpieczyciela, Cię nie zadowala? Złamałeś nogę, wpadłeś w dziurę na drodze albo Tobie lub komuś z Twoich bliskich przydarzył się wypadek w pracy? A może w trakcie leczenia lekarz popełnił błąd, który odbił się na Twoim zdrowiu? Do każdego z takich przypadków podchodzimy w sposób indywidualny. Oferujemy doradztwo oraz skuteczne wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań, w tym m.in. w obszarze:

 

 • Odszkodowań wypadkowych
 • Zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby
 • Odszkodowań za błędy medyczne
 • Roszczeń z tytułu zmarnowanego urlopu
 • Odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot
 • Rent
 • Zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu
 • Należności z tytułu utraconego dochodu
 • Zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i doznane krzywdy
 • Zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (w tym pomówień w Internecie)

Prawo rodzinne

Nie wiesz jak przygotować się do sprawy o alimenty lub chcesz ograniczyć albo pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej? Musisz wyjechać z dzieckiem za granicę, a drugi z rodziców nie wyraża na to zgody? Jesteś po rozwodzie i zależy Ci na podziale majątku małżeńskiego? Pragniesz uregulować kontakty z dzieckiem lub ustalić na drodze sądowej miejsce jego stałego pobytu? Członek Twojej rodziny jest mocno schorowany i konieczne jest jego ubezwłasnowolnienie? Zadzwoń lub napisz do nas. Wspieramy naszych Klientów w różnych obszarach prawa rodzinnego, takich jak:

 

 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Ustalenie miejsca pobytu
 • Regulowanie kontaktów
 • Sprawy o przysposobienie 
 • Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd (odrzucenie spadku, wyjazd za granicę, paszport)
 • Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • Ustanowienie rozdzielności małżeńskiej

Prawo karne

Zostałeś zatrzymany lub tymczasowo aresztowany? Prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie karne? Byłeś ofiarą przestępstwa i obawiasz się sprawcy? Zostałeś skazany i chcesz wiedzieć, jakie są jeszcze rozwiązania prawne pozwalające na złagodzenie negatywnych skutków wykonywania kary? Jak najszybciej skontaktuj się z nami! Świadczymy szeroko pojętą pomoc prawną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, w tym m.in.:

 

 • Pomoc w przypadkach zatrzymania lub tymczasowego aresztowania
 • Reprezentowanie podejrzanego lub oskarżonego na każdym etapie (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
 • Tworzenie prywatnych aktów oskarżenia
 • Pisanie i składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienia
 • Pisanie i składanie wniosków o dozór elektroniczny 
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (zażalenia na postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania)
 • Reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem (uzyskiwanie zadośćuczynienia, naprawienia szkody, nawiązki)
 • Pisanie i składanie wniosków o odroczenie wykonania kary lub przerwę w wykonywaniu kary

Spadki i dziedziczenie

Chcesz przekazać komuś dorobek swojego życia albo kogoś wydziedziczyć? Zastanawiasz się, co się stanie z Twoim majątkiem po śmierci? Jesteś w konflikcie z bliskim członkiem Twojej rodziny i nie chcesz, żeby otrzymał on cokolwiek po Twojej śmierci? A może właśnie wspólnie z kilkoma osobami otrzymaliście spadek i chcecie go podzielić lub nie wiesz, jakie konsekwencje prawne będą wiązały się z jego przyjęciem? Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa spadkowego. Pomożemy Ci w takich kwestiach, jak:

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Sprawy o zapłatę zachowku
 • Dział spadku
 • Wydziedziczenie spadkobiercy
 • Uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Zabezpieczenia spadku
 • Analiza testamentu

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz pomocy prawnej w innym obszarze lub chcesz umówić się na spotkanie, abyśmy przeanalizowali Twój problem?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI