O Kancelarii

Kancelaria adwokata Jakuba Ławeckiego świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego. Nasze usługi obejmują m.in. udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz udział w negocjacjach i mediacjach. Reprezentujemy także naszych Klientów przed organami ścigania i administracji, w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Jesteśmy po to, aby pomagać!

Jesteśmy po to, aby pomagać

Wykorzystując wiedzę prawniczą i doświadczenie procesowe, codziennie wspieramy naszych Klientów w skutecznym rozwiązywaniu ważnych dla nich problemów osobistych i zawodowych. Działamy z pasją i zaangażowaniem, zawsze mając na uwadze cel, którym jest dobro osób, dla których pracujemy

Nasze specjalizacje

Problemy i trudne sytuacje życiowe mogą spotkać każdego, bez względu na wiek, płeć czy status materialny lub społeczny. Rolą naszej kancelarii jest wspieranie i reprezentowanie Klientów w sprawach wymagających nie tylko specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia, ale również wrażliwości, empatii, zaangażowania i determinacji.


Masz problem, w którym niezbędna jest szybka i skuteczna pomoc prawna? Zgłoś się do nas!Świadczymy kompleksowe wsparcie m.in. w następujących obszarach:

ROZWODY
Zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej etc.
KREDYTY FRANKOWE

Dochodzenie roszczeń z tytułu nieważnych umów, weryfikowanie umów kredytowych pod kątem klauzul abuzywnych etc.
ODSZKODOWANIA
Błędy medyczne, wypadki komunikacyjne,naruszenie dóbr osobistych, niewłaściwe wykonanie umowy, polisolokaty etc.

PRAWO KARNE

Reprezentowanie przed organami ścigania, obrona przed sądem, reprezentowanie pokrzywdzonego, elektroniczny dozór, warunkowe przedterminowe zwolnienie etc.
PRAWO RODZINNE
Alimenty, władza rodzicielska, czynności przekraczające zwykły zarząd, regulowanie kontaktów etc.

SPADKI
Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy dotyczące zachowku, uznanie za niegodnego dziedziczenia etc

Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc!


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, formalnościami i ryzykami natury prawnej. Samodzielne stawianie im czoła jest nie tylko trudne, ale może również grozić daleko idącymi, negatywnymi konsekwencjami. Działania podejmowane przez naszą kancelarię mają na celu skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz zapewnienie im profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Group of business people and lawyer discussing contract papers sitting at the table, view from above. Businessman is signing document after agreement done

Twoja firma potrzebuje doraźnego wsparcia lub stałej obsługi prawnej? Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Pomagamy przedsiębiorcom m.in. w następujących obszarach:

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI
Formułowanie wezwań do zapłaty, pozwy o zapłatę, reprezentowanie przed sądami, postępowania egzekucyjne etc
SPRAWY REJESTROWE
Zakładanie spółek, aktualizowanie danych w KRS, zmiana umów spółki etc.
UMOWY
Kompleksowa obsługa umów, w tym m.in. opiniowanie i tworzenie umów, porady i opinie prawne etc.

 

Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić dla Twojej firmy!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ